BLOG

ข้อควรรู้ก่อนจัดกิจกรรม ชิงโชค จับสลาก จับรางวัล ทั้งช่องทาง Offline และ Online ในทุกรูปแบบมีอะไรบ้างไปดูกันเลย!

ข้อควรรู้ก่อนจัดกิจกรรม ชิงโชค จับสลาก จับรางวัล ทั้งช่องทาง Offline และ Online ในทุกรูปแบบมีอะไรบ้างไปดูกันเลย!

cream cream

26.06.2018

ข้อควรรู้ก่อนจัดกิจกรรม ชิงโชค จับสลาก จับรางวัล ทั้งช่องทาง Offline และ Online ในทุกรูปแบบมีอะไรบ้างไปดูกันเลย!

 

 1. เจ้าของธุรกิจที่ต้องการจัดกิจกรรม “ชิงโชคแจกสินค้า” หากไม่ขออนุญาตผิดกฎหมาย!

 

ยุคนี้การกลยุทธ์การขายสินค้าไม่ว่าจะเป็น โปรโมชั่นลด แลก แจก แถม รวมถึงชิงโชค แจกของรางวัลมาช่วยกระตุ้นยอดขาย แต่อาจไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้แล้ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆก็ตาม

 

เนื่องจากการโฆษณาชิงโชคแจกของรางวัลด้วยวิธีต่างๆ ต้องมีการขออนุญาตการชิงโชคจากทางกระทรวงมหาดไทยตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ด้วย มิเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมาย หากมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปจนถึง 3 ปี และปรับตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปจนถึง 5,000 บาท

 

 1. สำหรับกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (2534) ที่ออกตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงโชค กำหนดให้ข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริการ ที่มีแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค ต้องระบุรายละเอียด
 • หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข หรือข้อกำหนดในการเสี่ยงโชคหรือชิงรางวัล
 • วัน เดือน ปีที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการจัดให้มีการเสี่ยงโชค
 • ประเภทและลักษณะของแถมพกหรือรางวัล จำนวนและมูลค่าของแถมพก หรือรางวัลแต่ละสิ่งหรือมูลค่ารวมในแต่ละประเภท
 • เขตหรือถิ่นที่มีการจัดให้มีการเสี่ยงชิงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล เว้นกรณีที่เป็นการจัดให้มีขึ้นทั่วราชอาณาจักร
 • สื่อโฆษณาที่จะใช้ในการประกาศรายชื่อผู้ได้รับของแถมพกหรือรางวัลจากการเสี่ยงโชคหรือการประกวดชิงรางวัล

 

 1. หากคุณต้องการตัวช่วยที่ทำให้การจัดกิจกรรมง่ายขึ้น Cheesemobile ช่วยคุณได้ เราให้บริการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการเสี่ยงโชค จับฉลากและส่ง SMS ครบทุกขั้นตอนตามกฏหมาย รวมถึงให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจอยากจัดกิจกรรมแต่ยังไม่มีช่องทางที่เหมาะสมและยังไม่รู้แนวทางในการจัดกิจกรรมชิงโชค ซึ่งขั้นตอนการจัดกิจกรรมเสี่ยงโชคที่ถูกต้องเป็นดังนี้
 • เลือกช่องทางการชิงโชคที่เหมาะสมกับสินค้าและบริการ
 • ยื่นเอกสารขอใบอนุญาติ
 • ได้รับใบขออนุญาติ
 • ปริ้นท์ฉลากและจับฉลากผู้โชคดีพร้อมสักขีพยาน
 • ติดต่อผู้โชคดี

 

สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ไว้ใจ Cheesemobile

 

BACK

RECENT NEWS