BLOG

โลกดิจิตอล-สื่อ

โลกดิจิตอล-สื่อ

Chouvanit

31.01.2018

คำว่าโลกแคบน่าจะใช้ได้โดยไม่น่าเกลียดสำหรับยุคนี้ เดินไปไหนมาไหน เจอสังคมก้มหน้า ทุกๆคนสามารถติดต่อสื่อสารได้กับทั้งคนที่รู้จัก และคนที่ไม่เคยรู้จักผ่านโลกดิจิตอล ยุคนี้โทรศัพท์มือถือที่ไม่สามารถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ คงจะเป็นสิ่งหายาก ทุกๆคนสามารถเข้าถึงโลกดิจิตอลได้ สามารถหาข้อมูลได้มากมายจากโลกดิจิตอล สื่อโฆษณา ต่างหันมาจับช่องทางออนไลน์มากขึ้น ด้วยเหตุผลทางด้านราคา และวัดผลได้ชัดเจน ถ้าใช้เป็น แต่ก็มีผู้ลงโฆษณาอีกไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับมาใช้เทคโนโลยีได้ทัน ทำให้ธุรกิจของเขาเหล่านั้นหายไปจากตลาด ทุกอย่างมาไว ไปไวมากนะครับติดตามข่าวสาร และเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันนะครับ แล้วคุณจะรู้ว่าโลกหมุนเร็วแค่ไหน……………….สวัสดี

BACK

RECENT NEWS